odp. Praca podzielona jest na kilka etapów. Na początku zbierane są informacje dotyczące wyglądu, funkcjonalności, materiałów. Następnie po zebraniu wszystkich szczegółów technicznych i przedstawieniu wyceny przygotowujemy umowę. Pierwszym etapem jest przygotowanie wstępnego projektu i przedstawieniu go do akceptacji. Po uwzględnieniu wszystkich uwag i poprawek projekt jest umieszczany na serwerze oraz docelowej domenie. Ostatnim etapem jest uzupełnianie treści, obrazków itp.

2015-04-03 17:34:30