SOFTE WORKFLOW
SOFTE WORKFLOW

Softe WORKFLOW

Softe WORKFLOW jest to aplikacja internetowa pozwalająca na płynny przepływ informacji pomiędzy użytkownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. W systemie istnieje możliwość dodawania, edytowania, klonowania oraz dołączania plików do danego projektu.

Oprogramowanie takie pozwala na określenie, jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności, oraz jakie są stany pośrednie dokumentów.

W programie zastosowano także szereg filtrów oraz raportów dzięki czemu w bardzo łatwy sposób można wyszukiwać konkretne projekty.

dodatkowe informacje
Zobacz stronę